Fõ tartalom

Civilek a Jövőért Alapítvány logójaTíz éve közhasznú szervezetként segíti a helyi fiatalok, lakosok, civil szervezetek információhoz, Európai Uniós lehetőségekhez jutását a kiskunhalasi járásban. Ez idő alatt számtalan kézműves és játszó tábort szerveztünk halasi gyermekeknek. Több nemzetközi projektbe kapcsolódtunk be szervezőként, házigazdaként, s küldő szervezetként (nemzetközi ifjúsági cserék, képzések, helyi ifjúsági kezdeményezések). Akkreditált önkéntes fogadó helyként segítünk külföldi fiataloknak Halasra jönni, az elmúlt évek alatt összesen hat fiatal érkezett Kiskunhalas különböző közszolgáltató intézményeihez rövidebb-hosszabb időre a mi szervezésünkben segítve ezzel a közfeladatokat végző intézményhálózat működését. Kiterjedt kapcsolati hálót ápolunk a járás civil szervezeteivel.

 

 

Mit akarunk?

  •            civil szervezetek és közösségek összefogását, fejlesztését,
  •             civil közösségek érdekegyeztetését és érdekvédelmét,
  •             az eltérő gondolkodású csoportok közötti párbeszéd erősítését,
  •             civil szervezetek erősítését képzések, tréningek, tanácsadások szervezésével,
  •             fiatalok információhoz jutását, információval való ellátását, tapasztalatszerzését,
  •            a hátrányos helyzetű rétegek életesélyeinek javítását.

Hisszük, hogy

  •          minden ember egyenlő, s mindenkinek ugyanolyan esélyekkel van joga hozzáférni szolgáltatásokhoz, kultúrához, élethez, boldogsághoz,
  •          hogy a fiatalokat és a lakosokat be kell vonni a demokratizálódás folyamatába ahhoz, hogy biztosítsuk számukra az ideális jövőt,
  •          a jelenben úgy kell élnünk, hogy az utánunk következő generációk is legalább ilyen körülmények között, ezen a Földön biztonságosan élhessenek,
  •          a civileknek, vállalkozóknak, önkormányzatoknak össze kell fogniuk annak érdekében, hogy a helyi közösségek megmaradhassanak, fejlődhessenek.